پوشش سرامیک

سرامیک بدنه خودرو در واقع نوعی پوشش مقاوم است که قادر می‌باشد از رنگ بدنه اتومبیل‌ها در برابر عناصر خارجی تا حد زیادی محافظت کند. سرامیک بدنه خودرو به صورت مایع با غلظت‌های متفاوت استفاده می‌شود؛ غلظت یا همان ویسکوزیته سرامیک بدنه خودرو بسته به میزان تراکم اتم‌های محلول سازنده پوشش متفاوت است.

سرامیک بدنه خودرو را به نام گلاس کوتینگ نیز می‌شناسند؛ زیرا این سرامیک بدنه خودرو مانند یک پوشش اولیه و بدون رنگ عمل می‌کند و قادر است از بدنه اتومبیل شما در برابر بسیاری از عوامل خارجی محافظت کند. سرامیک بدنه خودرو می‌تواند از رنگ خودرو شما را در برابر آفتاب سوختگی، خط و خش، آلودگی‌های شیمایی و برخی عناصر فیزیکی مراقبت کند. سرامیک بدنه خودرو دقیقا مانند یک پوشش نازک ولی مقاوم عمل می‌کند که بر روی رنگ بدنه خودرو شما قرار دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 2 =