آتالیموت - Autalimot

گروه  آتالیموت به همت جمعی از متخصصين در حوزه  مهندسی ماشین در راستای خدمت رسانی و رضایت مشتریان راه اندازی شده است تا با فعاليت در يك حوزه ميان رشته اي نهايت سهولت را برای تعمیرات و محافظت و بازسازی خودروهای لوکس فراهم کنند چراکه در بازار ناهمگون کنونی این نیاز بیش از پیش حس می شد. اگرچه نهایت سعی…
اطلاعات بیشتر ...